Eelkool

Eelkooli korraldus

2018/19 õa elektrooniline eel- ja lastekooli vastuvõtu keskkond avatakse mais.

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Õpetame eesti keelt, kodulugu, matemaatikat ja käelist tegevust üldõpetuse raames. Lisanduvad inglise keel, muusikaline kasvatus koos loovliikumisega.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas (kokku 28 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2017/18. õppeaasta alguses.

  • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).
  • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
  • Rühma suurus on kuni 15 last.

Eelkooli õppetasu 2017/2018. õppeaastal on:

(1 kord nädalas) – 630 € aastas.
(2 korda nädalas) – 840 €  aastas.

Soodustused

10 % eel- või lastekoolis käivale lapsele, kelle perest õpib vanem laps TERA põhikoolis;
10 %  ühest perest TERA eel- või lastekoolis õppivale teisele lapsele.

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta TERA põhikoolis.

Lastekool

5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

  • Tunnid toimuvad septembri keskelt aprillini, kokku 25 nädalat.
  • Koguneme 1 kord nädalas argipäeviti, pealelõunasel ajal.
  • Korraga toimub neli 30-minutilist tundi.

Tegeluste sisu: tähtede, häälikute ja numbritega tutvumine, selle baasilt esmase häälikuanalüüsi arendamine, mis on lugemise ja kirjutamise eelduseks, sõnavara ja väljendusoskuse arendamine, tutvumine ümbritseva elu ja loodusega ning käeline tegevus toimuvad üldõpetuse raames. Lisandub muusikaõpetus-loovliikumine. Tundide vahel on mängu- ja puhkepausid ning üks pikem einevaheaeg päeva keskel.

Rühma suurus on kuni 12 last.

Lastekooli õppetasu 2017/2018. õppeaastal on 540 €.

 

Ametlikud rekvisiidid:

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ

 Tähe 4, 51010 TARTU

Äriregistri nr: 8024 8330

a/a EE64 2200 2210 3645 2663

SWIFT/BIC: HABAEE2X

Selgitusse palume kindlasti lisada lapse nime.