Koolitused

 

1. Lapse arengut toetav tagasiside

Öeldakse, et saad seda, mida hindad ehk väärtustad. Kuna TERAs on oluline edasiviiva tagasiside andmine, siis oleme loonud oma süsteemi, mida tutvustame. Lähtume lapse terviklikust arengust, oskustest ja pädevustest ning rakendame erinevaid tagasiside vorme, et kujundada analüüsivõime kõrval ka eesmärgistamise oskust.

Kogemuspakett: pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 € kuni 30 inimest – 260 €

2. Tahvelarvutite rakendamine õppetöös

Juba 2013. aastast kasutame õppetöö mitmekesistamiseks ja digipädevuse arendamiseks igapäevases õppimises tahvelarvuteid. Kasutame rakendusi, mis innustavad lapsi olema loovad, salvestama oma õpijälgi, neid teistega jagama, otsima infot jne. Oleme valmis neid lahendusi ka teistele tutvustama ja koos harjutama.

Kogemuspakett: teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 € , kuni 30 inimest – 260€

Osaluspakett: erinevate ainetundide vaatlus ja teema tutvustus, pikkus 2,5-3 h. Maksumus: kuni 15 inimest –  260€

Praktiline koolitus: u 1,5 – 2 h kestev koolitus, kus osalejad saavad ideid ja näpunäiteid õppimist toetavate rakenduste kohta ning teevad ise koos juhendajatega mõned ülesanded läbi. Maksumus: kuni 15 inimest –  320€

3. Üldõpetuslikud/loovusõpetuse põhimõtted praktikas

Maailm ei koosne üksikutest tükkidest, vaid moodustab neist terviku. Me ei jaga esimeses kooliastmes laste koolipäeva üksikuteks osadeks. Nende tunniplaanis on üldõpetus, kus käsitletakse teemapõhiselt ja lõimitult nii matemaatikat, loodusõpetust kui ka emakeelt.

LõunaTERA õpilastel on eelnevale lisaks loovusõpetus, mis liikumise, kunsti ja teatri kaudu mitmekesistab üldõpetust.

Kogemuspakett: teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 € , kuni 30 inimest – 260€

Osaluspakett:  teema tutvustus ja tegevuste/tundide vaatlus. Maksumus: kuni 15 inimest –  260€

4. Muudatuste juhtimine

Kuidas muuta muutus väärtuseks?

Jagame praktilisi kogemusi, kuidas koolielu kaasajastada,  viies sisse toimivaid ja edukaid muudatusi. Arutleme ja põhjendame, miks muudatusi koolis ei tohi karta.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 €  kuni 30 inimest – 260€

5. Väärtuspõhine koolikorraldus

Räägime, kuidas on kujunenud TERA väärtused ning organisatsioonikultuur. Toome praktilisi näiteid, kuidas oleme väärtustest lähtuvalt valikuid teinud ja otsuseid langetanud, et kooli atmosfäär oleks õppimist toetav ning arendav. Ehk on sellest midagi õppida…

Kogemuspakett: pikkus 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 € kuni 30 inimest – 260€

6. Töövarjupäev TERAs

Vali üks TERA töötaja, kelle ühe päeva tegemistest soovid osa saada. Kindlasti on võimalik pärast varjutatavaga nõu pidada ja nähtud tegevusi analüüsida, et nõnda TERA koolielust ja tegutsemispõhimõtteist aimu saada.

Osaluspakett: pikkus 4-5 h, maksumus 120 €.

7. Nõustamine konkreetse lahenduse leidmiseks

Plaanite koolis päevaplaani muuta? Millest alustada?Soovite hindamise aluseid muuta? Kuidas?

Teil on konkreetne idee, aga meie oleme selle reaalselt läbi teinud. Tulge ja arutame, leiame koos just teile parima lahenduse.
Nõustamise pikkus: 2,5-3 h, maksumus:  kuni 15 inimest –  160 € kuni 30 inimest – 260€

8. TERA koolielu tutvustamine

TERA külalistel on võimalik tutvuda kooliga. Räägime, kuidas kool on loodud, milles on meie erilisus, kuidas korraldame oma igapäevaelu ja kuidas toimub õppetöö.
Kogemuspakett: tutvustamine ja arutelu. Koolituse pikkus: 2,5-3 h, maksumus:  kuni 15 inimest –  160 € kuni 30 inimest – 260€

 Osaluspakett: ainetunni/tundide vaatlus ja tutvustamine, maksumus: kuni 15 inimest –  260€

9. Lõimitud alus-, põhi- ja huviharidus TERAs

Meie lasteaed, põhikool ja huvikool  töötab ühise  eesmärgi nimel – lastel oleks suurepärane keskkond kasvamiseks ja arenemiseks.

Räägime rõõmudest ja muredest. Tulge vaadake, kuidas kogukondlikkus oma parimas vormis toimib.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 €  kuni 30 inimest – 260€

10. Liikumisminutid koolitunnis (TERA õpetajate praktilised tegevused)

Tund meie koolis ei ole 45 ega 80 minutit istumist ja õpetaja kuulamist. Tund on vaheldusrikas, põnevad akadeemilised teadmised on põimitud liikumistegevustega. Mitmekesisus hoiab õpilaste tähelepanu ja kaasamõtlemise erksana ning vastuvõtlikuna. Liikumistegevused võivad olla seotud õppeainega, mõeldud puhkepausiks või häälestumiseks paaris- või rühmatööks.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest –  160 €  kuni 30 inimest – 260€

Erinevaid koolituspakette on võimalik omavahel siduda.

Saame organiseerida ka toitlustuse kooli sööklas 3.50/inimene

Küsi julgelt lisa ja räägime lähemalt:

Marjeta Venno –  õppedirektor, tel: 524 6878 marjeta.venno@tera.tartu.ee