Õpilasesindus

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad 4.-9. klassi valitud esindajad. Igast klassist on 1-2 esindajat.

Kohtutakse igal kolmapäeva hommikul enne tundide algust kell 8.15 huvijuhi juures, et arutada eelolevaid koolisündmusi, jooksvaid probleeme ja teha ettepanekuid koolielu huvitavamaks muutmiseks.

ÕE korraldab erinevaid üritusi ja stiilipäevi.